Intervisie kan een uitkomst zijn als teams behoefte hebben aan reflectie op hun functioneren, om te kijken waar de samenwerking beter kan, hoe ze op klanten over komen, wat ze van anderen kunnen leren. 

Waarderende benadering

Ik gebruik hierbij de waarderende benadering. Dat begint met het vragen naar de wat er al is en wat er al goed gaat en hoe dat lukt.

 • Welke talenten en kwaliteiten worden al ingezet door intervisanten?
 • Hoe kunnen ze dat nog meer doen?

Deze waarderende intervisie versterkt de vaardigheden en competenties van de deelnemers en dat is precies het doel van intervisie.

Hoe werkt intervisie?

Tijdens intervisie leer je te kijken naar jezelf, je werkt aan je reflecterend vermogen. Hoe jij reageert op een situatie kan heel anders zijn dan hoe jouw collega reageert op eenzelfde situatie.

Ieder mens heeft zijn eigen stijl van werken en wat is jouw stijl? Wat kun je leren van je collegae? Door hierover met elkaar in gesprek te gaan ontstaat er vaak meer ruimte om met een andere perceptie naar dingen te kijken.

Aan de hand van het behandelen van concrete werksituaties ga je met elkaar aan de slag. Het gaat niet om werkinhoudelijke oplossingen maar om te kijken naar jouw gedachten, jouw gevoel en jouw gedrag, ook ten opzichte van anderen.

Sterke punten benoemen en zo effectief mogelijk in zetten

Zo begeleid ik, als supervisor, op de Hogeschool van Amsterdam studenten die in hun 3e of 4e leerjaar zitten en stage lopen. We onderzoeken tijdens de bijeenkomsten met elkaar hoe ze in staat zijn hun sterke punten te benoemen, te benutten en zo effectief mogelijk in te zetten. Vaak leidt dat tot persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers en worden deze trajecten als heel waardevol ervaren.

Daarnaast begeleid ik teams binnen het bedrijfsleven of in de publieke sector met waarderende intervisie. Dat doe ik onder andere voor Rendement door Talent.

Opbouw en duur van een intervisie traject

   • Na een intake gesprek wordt bepaald hoeveel intervisie bijeenkomsten gepland worden.
   • Meestal zijn dat er 4 tot 6.
   • Een sessie duurt 2,5 tot 3 uur.

Neem contact op

Tarieven worden op maat samengesteld. Neem hiervoor contact op.